Parafia Matki Bożej Różańcowej w Lędzinach


Idź do treści

Modlitwy

Modlitwy do św. Michała Archanioła

Źródło: radiomaryja.pl

Dzień pierwszy
Najświetniejszy Archaniele, św. Michale, który pełen wiary, pokory, wdzięczności i miłości, daleki od poddania się podszeptom zbuntowanego Lucyfera i od zastraszenia widokiem mrowia jego popleczników, zaraz przeciwko niemu powstałeś i, porwawszy resztę zastępów niebieskich do obrony sprawy Bożej, odniosłeś całkowite zwycięstwo, błagam cię, wyjednaj dla mnie łaskę wykrycia wszystkich pułapek i odparcia wszelkich ataków aniołów ciemności, tak bym za twoim przykładem zwyciężywszy, mógł któregoś dnia zasłużyć na to chwalebne miejsce, z którego one zostały bezpowrotnie strącone.
Ojcze nasz...; Zdrowaś Maryjo...; Chwała Ojcu...;

Litania do św. Michała Archanioła

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami.
Święty Michale Archaniele
Święty Michale, książę przesławny
Święty Michale, dzielny w walce
Święty Michale, pogromco szatana
Święty Michale, postrachu złych duchów
Święty Michale, wodzu wojska niebieskiego
Święty Michale, zwiastunie Bożej chwały
Święty Michale, radości Aniołów
Święty Michale, zaszczycie nieba
Święty Michale, przedstawiający Najwyższemu prośby nasze
Święty Michale, obrońco dusz sprawiedliwych
Święty Michale, wysłanniku Boga
Święty Michale, całkowicie oddany swemu Stwórcy i Panu
Święty Michale, przewodniku nasz w modlitwie
Święty Michale, nasza tarczo w pokusach
Święty Michale, warownio Ludu Bożego
Święty Michale, stróżu i patronie Kościoła
Święty Michale, wodzu Mistycznego Ciała Chrystusa
Święty Michale, dobroczyńco sławiących Cię narodów
Święty Michale, chorąży zbawienia
Święty Michale, Aniele pokoju
Święty Michale, prowadzący dusze do wiecznej światłości
Święty Michale, zwierzchniku w niebie
Święty Michale, wodzu całego stworzenia

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, który ustanowiłeś świętego Michała Archanioła obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa Papieża Leona XIII
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy. A Ty, Książe wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Dzień drugi
Najświetniejszy Archaniele, św. Michale, który, mianowany przez Boga stróżem całego ludu wybranego, jako Jego narzędzia, podtrzymywałeś go w niedoli, rozwiewałeś wątpliwości i zaspokajałeś wszelkie potrzeby, rozdzielając morze na dwoje, posyłając z chmur deszcz manny i wydobywając wodę ze skał, proszę Ciebie, byś oświecał, podtrzymywał, bronił i wspomagał moją duszę w każdej potrzebie, pomagając przezwyciężyć wszystkie przeciwności, jakie na każdym kroku napotykamy na groźnych bezdrożach tego świata, ażebym mógł bezpiecznie dotrzeć do tego królestwa pokoju i radości, którego cieniem jedynie była ziemia obiecana Abrahamowi.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Litania do św. Michała Archanioła... Modlitwa Papieża Leona XIII,

Modlitwa ks. Piotra Skargi za Ojczyznę

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Dzień trzeci
Najświetniejszy Archaniele, św. Michale, który, mianowany głową i obrońcą Kościoła katolickiego, zapewniłeś mu triumf nad zaślepieniem niewiernych poprzez naukę Apostołów, nad okrucieństwem tyranów poprzez wytrwałość jego męczenników, nad przewrotnością heretyków poprzez mądrość jego doktorów, nad nieprawością tego świata przez czystość dziewic, świętość pontyfikatu i skruchę pokutników, nieustannie broń go przed zakusami wrogów, chroń przed zniesławieniem przez niegodnych synów, by zawsze jawił się przepojony pokojem i święty, i byśmy niewzruszenie trzymali się wiary we wszystkich jej dogmatach, do końca żywota przestrzegając jej nakazów.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Litania do św. Michała Archanioła, Modlitwa Papieża Leona XIII, Modlitwa ks. Piotra Skargi za Ojczyznę.

Dzień czwarty
W naszej Ojczyźnie potrzeba szczególnej modlitwy. Dlatego trwa nowenna za przyczyną św. Michała Archanioła, która zakończy się w przedwyborczą sobotę. Każdy może się jeszcze przyłączyć do tej modlitwy za Polskę .
Najświetniejszy Archaniele, św. Michale, który stoisz przy ołtarzach, by zanosić przed Wieczny Majestat nasze modlitwy i ofiary, proszę Cię, wspomóż mnie we wszystkich próbach wierności chrześcijaństwu, bym zachował wytrwałość, pamięć i wiarę, które za Twoim pośrednictwem ofiarowane zostaną Najwyższemu i przyjęte przez Niego jako słodkie kadzidło.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Litania do św. Michała Archanioła, Modlitwa Papieża Leona XIII, Modlitwa ks. Piotra Skargi za Ojczyznę.

Dzień piąty
Najświetniejszy Archaniele, św. Michale, u którego stóp najwyższe godności tego świata chylą się w pokorze, wejrzyj okiem łaskawym w moją marną duszę, owładniętą tyloma żądzami i skalaną tyloma grzechami, i wyjednaj dla mnie łaskę przezwyciężenia pierwszych spośród nich oraz oparcia się tym drugim, bym, raz dostąpiwszy nowego życia, już nigdy nie powrócił do tego żałosnego stanu.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Litania do św. Michała Archanioła, Modlitwa Papieża Leona XIII, Modlitwa ks. Piotra Skargi za Ojczyznę.

Dzień szósty
Najświetniejszy Archaniele, św. Michale, który będąc postrachem diabłów, posłany zostałeś przez dobrego Boga, by nas bronić przed ich napaściami w tej ostatniej walce, proszę Cię, w tych strasznych chwilach dodawaj mi otuchy swoją cudowną obecnością, wesprzyj swą niepokonaną mocą, bym pokonał wszystkich moich wrogów i dzięki Tobie ustrzegł się grzechu i piekła, a przez całą wieczność sławić będę Twoją potęgę i łaskawość.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Litania do św. Michała Archanioła, Modlitwa Papieża Leona XIII, Modlitwa ks. Piotra Skargi za Ojczyznę.

Dzień siódmy
Najświetniejszy Archaniele, św. Michale, który z troskliwością większą od rodzicielskiej zstępujesz do królestwa czyśćcowego, pełnego udręki, by uwalniać dusze wybranych i przenosić je w wieczną szczęśliwość, wyjednaj dla mnie to, bym poprzez świątobliwy i ofiarny żywot zasłużył na uniknięcie tych strasznych męczarni; a jeżeli ze względu na jakiekolwiek przewiny lub na niedostatek pokuty w tym życiu skazany zostanę na znoszenie ich przez jakiś czas, wstaw się za mną u Pana i nakłoń wszystkich moich przyjaciół, by poparli mnie, umożliwiając jak najrychlejsze przeniesienie do Nieba, gdzie opromieni mnie najświętsza Światłość obiecana Abrahamowi i wszystkim jego potomkom.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Litania do św. Michała Archanioła, Modlitwa Papieża Leona XIII, Modlitwa ks. Piotra Skargi za Ojczyznę.

Dzień ósmy
Najświetniejszy Archaniele, św. Michale, któremu pisane jest zadąć w trąbę zapowiadającą Sąd Ostateczny i iść przed Synem Człowieczym i z Jego Krzyżem w Wielkiej Dolinie, spraw, by Pan osądził mnie dobrotliwie i łaskawie, wcześniej ukarawszy za moje grzechy, tak by ciało moje mogło zmartwychwstać wśród sprawiedliwych, dostępując błogosławionej i chwalebnej nieśmiertelności, a duch mój krzepił się widokiem Pana Jezusa, stanowiącego radość i pociechę dla wszystkich wybranych.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Litania do św. Michała Archanioła, Modlitwa Papieża Leona XIII, Modlitwa ks. Piotra Skargi za Ojczyznę.

Strona główna | Parafia | Posługa w skrócie | Aktualności | Galeria | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego